بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران در تاریخ 1386/12/21 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات بندهای 2/2/1 ، 2/2/2 ، 2/3 امیدنامه بابت امکان خرید در بازار دوم فرابورس
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/03/16.
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1394/12/22
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1394/12/22 .
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1394/06/25
تغییرات امیدنامه ماده 8 بند 8/3
تغییرات امیدنامه صندوق