پایان دوره فعالیت صندوق

باسلام

به اطلاع می رساند: با توجه به نامه شماره 122/19323 مورخ  1396/01/09 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم موافقت با تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات ، صندوق وارد دوره تصفیه شده است.