تغییر مدیر سرمایه گذاری

به اطلاع می رساند؛ با اشاره به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ١٢١/٥٩٢٧ مورخ ٩٤/١٠/٢٨ از این پس جناب آقای علی جابری زاده جایگزین آقای حمید تقی زاده به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات ایران می باشد.