انحلال صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات می رساند: با توجه به پایان دوره فعالیت صندوق در تاریخ 27/02/1396 و عدم موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تمدید دوره فعالیت، صندوق فوق منحل و با کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق تسویه حساب صورت گرفته است.